Новини

На 25 януари 2012 чрез новия си уебсайт ЕlyDesign Studio свърза работният си екип с клиентите си в New York City, Long Island, Westchester, NY, София и цяла България.